Hướng dẫn cách đơn giản để tải file APK lên WordPress?

Vì mục đích bảo mật, WordPress chỉ cho phép tải lên một số loại tệp giới hạn trong phương tiện WordPress. Các loại tệp nhất định đó chủ yếu được liên kết với tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video. Khi bạn cố gắng tải lên một tệp có phần mở rộng không phải là những phần mở rộng này, bạn sẽ gặp lỗi như bên dưới.

Sorry-this-file-type-is-not-permitted-for-security-reasons-1024x276-1

Đừng lo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tải file apk lên WordPress ngay bây giờ?

Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress của bạn Giao diện -> Sửa Giao diện

image-11-1024x469

Bước 2: Chọn hàm chức năng của giao diện (Functions.php)

image-12-1024x388

Bước 3: Dán dòng code sau vào cuối của nội dung Functions.php

Từ thư mục chủ đề, tìm tệp functions.php . Bạn sẽ thêm mã để tạo một ngoại lệ ở đây.

Điều quan trọng cần biết là functions.php  là tệp đằng sau các đặc điểm và chức năng của trang web của bạn.

Hãy tiếp tục và sao chép-dán đoạn mã dưới đây vào cuối tệp:

add_filter(‘upload_mimes’, ‘allow_custom_mimes’);

function allow_custom_mimes ( $existing_mimes=array() ) {
// ‘ with mime type ‘application/vnd.android.package-archive’
$existing_mimes[‘apk’] = ‘application/vnd.android.package-archive’;
return $existing_mimes;
}