Hướng dẫn cài đặt Email tên miền riêng trên Android

Hướng dẫn cài đặt Email tên miền riêng trên Android

Để cài đặt email theo tên miền cho Android bạn có thể thực hiện một số bước như sau:

Giao diện Android tiếng Anh (English US):

Bước 1: Ở màn hình chính vào mục Settings > Accounts and sync > Add account > Email.
Bước 2: ở phần Set up email điền địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấn Next. (Lưu ý những thông số bên dưới bạn thể tuỳ chỉnh theo số liệu nhà cung cấp cấp cho bạn).

set-up-email-android-282x470

Bước 3: Chọn account type là IMAP account

account-type-Android-282x470

Bước 4: Incoming server settings.
– User name : điền địa chỉ email của bạn.Ví dụ tôi điền: contact@vnim.vn.
– Password : điền mật khẩu địa chỉ Email của bạn.
– IMAP Server : điền địa chỉ server IMAP của bạn.Ví dụ tôi điền: imap.vnim.vn.
– Security type : chọn None.
– Port : 143

incoming-server-settings-android-282x470

Bước 5: Outgoing server settings

– SMTP server: điền địa chỉ máy chủ SMTP của bạn. Ví dụ tôi điền: smtp.vnim.vn.
– Security type: None.
– Port: 587 hoặc 25.
– Đánh dấu vào mục Require sign-in.
– User name: điền địa chỉ Email của bạn . Ví dụ tôi điền: contact@vnim.vn.
– Password: mật khẩu địa chỉ Email của bạn.

Outgoing-server-settings-Android-282x470

Sau khi hoàn thành, thiết bị Android của bạn sẽ sử dụng được dịch vụ Email ngay.