Hướng dẫn sửa lỗi File Not Found Exception

Hướng dẫn sửa lỗi File Not Found Exception

Đây là lỗi thiếu file hệ thống do bản .NET Framework 3.5 SP1 chưa được cài đặt hoặc cài chưa đầy đủ.

VPS thường cài đặt Window Server. Thường thì đối với Windows Server phải bật .NET 3.5 (Add features).

VPS cài window server 2008.
Mở Server Manager lên.
Chọn Features.
Chọn Features.
Chỉ thấy .NET 3.0 chưa thấy .NET 3.5 SP1 được cài. Bấm Add Features.

 

Không tìm thấy checkbox .NET 3.5 SP1.
Không tìm thấy checkbox .NET 3.5 SP1.

Do bản windows này không có Features .NET 3.5 SP1 vì vậy phải tải bộ cài đặt về cài bằng tay. Còn hầu hết các Windows Server đều có sẵn features .NET 3.5SP1 để bật lên khi cần xài:

Sau khi cài đặt xong:

Cài đặt thành công.
Cài đặt thành công.
Kiểm tra lại .NET ta thấy đã có .NET 3.5 SP1.
Kiểm tra lại .NET ta thấy đã có .NET 3.5 SP1.

Tới đây bạn đã cài được .NET 3.5 SP1. Lỗi fixed thành công.