Hướng dẫn xóa toàn bộ Mail Queue trên Server Linux

Khi Server hoặc VPS của bạn dính phải Spam mail hoặc mail report của hệ thống với số lượng mail sent đi trên vài chục nghìn email trong 24h liên tục và hệ thống không thể xử lý kịp dẫn đến các email chờ sẽ ngày càng nhiều lên dẫn đến nghẽn EXIM và làm treo EXIM nếu VPS hoặc Server của bạn quá tải dẫn đến các lỗi khác của hệ thống.

Câu lệnh sau sẽ thống kê toàn bộ Email trong tình trạng chờ của Server bạn

# exim -bp

– Xóa exim theo ID muốn lọc

exim -Mrm {message-id}

– Xóa toàn bộ email trong trạng thái chờ

exim -bp | awk ‘/^ *[0-9]+[mhd]/{print “exim -Mrm ” $3}’ | bash

– Xóa toàn bộ Email trong 24h đang trong trạng thái chờ của hệ thống

/usr/sbin/exiqgrep -o 86400 -i | xargs exim -Mrm

Ngoài ra bạn có thể xóa toàn bộ email queue nếu Server bạn đang dùng Cpanel và bạn đang nắm quyền Root

WHM > Mail Queue Manager > Delete Mail Queue > Delete all

Lưu ý rằng, nếu số lượng email chờ trên hệ thống của bạn trên 20 nghìn email thì nên dùng command trên SSH để xử lý và tránh treo trình duyệt

0/5 (0 Reviews)
Xem thêm:  Cách fix lỗi đen màn hình Ark Mobile?