INODES là gì? hosting không giới hạn có giới hạn số inodes hay không?

Inodes là 1 khái niệm thường được nhắc đến trong Host không giới hạn. bản chất inodes là số file + folder. Còn trên Hosting inodes là số file + folder trong một tài khoản Hosting.

Đối với “Hosting không giới hạn” bắt buộc nhà cung cấp dịch vụ phải “giới hạn” thông số nào đó nhằm tránh việc 1 hoặc 1 số ít tài khoản Hosting lạm dụng sử dụng hết toàn bộ tài nguyên của server.

Các bạn có thể check số inodes trên máy tính, trên host Directadmin hoặc hosting cpanel. Cách kiểm tra như sau:

1. Trên windows:

Click chuột phải vào folder chọn properties

2. Trên Hosting sử dụng Control panel Direct Admin (hosting Direct Admin)

Bạn chỉ cần đăng nhập vào hosting và kiểm tra trên cột phải:

3. Cách kiểm tra inodes trên Hosting sử dụng Cpanel

Các Bạn login vào Hosting và kiểm tra số inodes bên cột phải nhé