Khắc phục lỗi Import Demo trong WordPress

Khắc phục lỗi Import Demo trong WordPress

Import Demo trong WordPress là một chức năng mình rất thích vì nó giúp website có thể hoạt động ngay mà không cần tinh chỉnh gì nhiều so với một cái theme trắng cả. Nhưng việc import này cũng đôi khi khiến wordpress của bạn cũng bị gặp lỗi nhất định, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để khắc phục chúng trong bài viết bên dưới.

1. Lỗi import demo trong wordpress như thế nào?

Sau khi bạn Import, sẽ thấy lỗi như hình sau

loi-import-demo-trong-wordpress-01loi-import-demo-trong-wordpress

loi-import-demo-trong-wordpress-02

2. Khắc phục lỗi import demo trong wordpress như thế nào?

Đầu tiên bạn mở bảng điều khiển Xampp lên, chú ý tới nút Config và thêm dòng sau vào tập tin xampp\phpmyadmin\config.inc.php

 “$cfg[‘ExecTimeLimit’] = 6000;”
loi-import-demo-trong-wordpress-02

Tiếp tục thay đổi các thông số bên dưới trong tập tin xampp\mysql\bin\my.ini

 “max_allowed_packet = 200M”
loi-import-demo-trong-wordpress-04
Tiếp theo mở file .htaccess trong folder website thêm vào đoạn code sau
“php_value max_execution_time 600000”
loi-import-demo-trong-wordpress-004

Tiếp tục mở file wp-config.php trong folder trên ra thêm vào đoạn code sau

 “set_time_limit(0); “

Sau khi thêm và thay đổi các thông số như trên bạn tiến hành Import lại, lúc nào thấy có chữ Have fun!  ở dưới cùng tức là bạn đã Import demo thành công!

loi-import-demo-trong-wordpress-05

Như vậy là lỗi import demo trong Wordpres đã khắc phục hoàn toàn, bạn không phải lo lắng về vấn đề làm sao để cấu hình Theme giống demo nữa.

Chúc bạn thành công!