Khắc phục lỗi “WordPress Memory Exhausted Error”

* Lỗi hết bộ nhớ WordPress là gì?

WordPress được viết bằng PHP , là ngôn ngữ lập trình phía máy chủ. Mọi trang web đều cần một máy chủ web hosting để WordPress hoạt động bình thường.

Máy chủ web cũng giống như bất kỳ máy tính nào khác. Chúng cần bộ nhớ để chạy hiệu quả nhiều ứng dụng cùng lúc. Quản trị viên máy chủ phân bổ kích thước bộ nhớ cụ thể cho các ứng dụng khác nhau bao gồm cả PHP. Khi mã WordPress của bạn yêu cầu nhiều bộ nhớ hơn bộ nhớ được cấp phát mặc định, bạn sẽ thấy lỗi này.

memoryexhuastederror

Theo mặc định, WordPress tự động cố gắng tăng giới hạn bộ nhớ PHP nếu nó nhỏ hơn 64MB. Tuy nhiên, 64MB thường không đủ cao chúng ta cần đẩy nó lên cao hơn.

1. Tăng giới hạn bộ nhớ PHP trong WordPress

Trước tiên, bạn cần chỉnh sửa tệp wp-config.php trên trang web WordPress của mình. Nó nằm trong thư mục gốc của trang web WordPress của bạn và bạn sẽ cần sử dụng ứng dụng FTP hoặc trình quản lý tệp trong bảng điều khiển web hosting của mình.

Tiếp theo, bạn cần dán đoạn mã này vào tệp wp-config.php ngay trước dòng có nội dung ‘That’s all, stop editing! Happy blogging.’

define( ‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’ );

Mã này yêu cầu WordPress tăng giới hạn bộ nhớ PHP lên 256MB.Sau khi hoàn tất, bạn cần lưu các thay đổi của mình và tải tệp wp-config.php lên lại máy chủ.

Bây giờ bạn có thể truy cập trang web WordPress của mình và lỗi “WordPress Memory Exhausted Error” sẽ biến mất.