Làm cách nào để khắc phục lỗi trang 404 bằng phương thức .htaccess?

Mặc dù có nhiều cách giúp bạn làm điều này – đơn giản nhất là dùng plugin nhưng bù lại thì website sẽ nặng hơn gây ảnh hưởng đến tốc độ tải trang. Tuy nhiên nếu bạn nào sử dụng hosting thì có thể chỉnh bằng phương thức edit tệp .htaccess?

1. Mã lỗi HTTP 404 là gì?

Đó là khi người dùng vào một trang trên website của bạn nhưng trang đó không tồn tại nữa

2. Cách tìm lỗi 404 trên website của bạn

Cách tốt nhất để tìm lỗi 404 cho blog WordPress của bạn là sử dụng Google Webmaster tool

3. Cách chỉnh sửa file .htaccess?

Các bạn có thể thêm dòng này vào .htaccess

Redirect 301 “Old dead link” “New working link”

OK như vậy là đã xong – chúc các bạn thành công