Làm cách nào để liên kết các IP bổ sung với máy chủ Freebsd?

Để liên kết IP với máy chủ FreeBSD của bạn:

Mở /etc/rc.conf bằng trình chỉnh sửa của bạn:

# vi /etc/rc.conf

Bạn sẽ thấy một dòng trông giống như sau:

ifconfig_fxp0 = ”inet 66.96.xx.10 netmask 255.255.255.255 ″

trong đó 66.96.xx.10 là địa chỉ ip chính của máy chủ của bạn.

Trực tiếp bên dưới nó thêm
ifconfig_fxp0_alias0 = ”inet 66.96.xx.11 netmask 255.255.255.255 ″

Thay đổi 66.96.xx.11 thành bất kỳ IP bổ sung nào của bạn.

Nếu bạn có nhiều hơn thì một IP bổ sung sẽ tăng số lượng sau bí danh cho mỗi ip
ví dụ:

ifconfig_fxp0_alias0 = ”inet 66.96.xx.11 netmask 255.255.255.255 ″
ifconfig_fxp0_alias1 =” inet 66.96.xx.12 netmask 255.255.255.255 ″
ifconfig_fxp0_aliigas2 = ”inet 66.96.xx.13 netmask 255.93”
= ”ifconfxxfalias 66.93” = ”. 14 netmask 255.255.255.255 ”
ifconfig_fxp0_alias4 =” inet 66.96.xx.15 netmask 255.255.255.255 ”
ifconfig_fxp0_alias5 =” inet 66.96.xx.16 netmask 255.255.255.255 ”
ifconfig_fxp0_alias6 =” inet 66.96.xx.17 netmask 255.255.255.255 ”
ifconfig_fxp0_alias7 = ”Mặt nạ mạng inet 66.96.xx.18 255.255.255.255 ″

Vân vân…

Lưu tệp và chạy / etc / netstart

# / etc / netstart

Ok như vậy đã hoàn thành chúc các bạn thành công.
0/5 (0 Reviews)