Lỗi 0xc10100bf và cách Fix?

1. Lỗi 0xc10100bf  là gì?

Tương tự với lỗi 0xc00d36c4 – Lỗi 0xc10100bf xảy ra khi video của bạn có định dạng tệp không được hỗ trợ, phần mở rộng tệp không chính xác hoặc video bị hỏng. Có thể có nhiều lý do khác khiến lỗi này xuất hiện.

>> Hướng dẫn cách sửa lỗi 0xc00d36c4 hiệu quả nhất