sua-loi-503-service-unavailable-error-tren-wordpress

Lỗi 503 là gì: Cách fix lỗi 503 trên vps

1. Lỗi 503 là gì?

Có nhiều loại thông báo của lỗi này như “503 Service Temporarily Unavailable” hoặc “503 Service Unavailable”… lỗi này do máy chủ web tạm thời không hoạt động hoặc máy chủ đang bận hoặc đang được bảo trì. Cụ thể khi các máy chủ gặp lỗi này thường là do quá tải về RAM, CPU hoặc IO quá nặng, vì vậy khi bạn truy cập website máy chủ sẽ không đủ tài nguyên để xử lý. Khi đó Web server sẽ trả về lỗi 503 Service Unavailable cho người dùng.

Vì liên quan tới máy chủ nên giải pháp sẽ không có tác dụng từ phía máy trạm của người dùng, bạn hãy thử refresh lại trang web hoặc báo lại với người quản trị máy chủ web. Còn nếu gặp lỗi “Service Unavailable – DNS Failure” có thể modem/Router của bạn có vấn đề, hãy thử khởi động lại chúng.

2. Cách fix lỗi 503 trên VPS

Cách 1: Cách edit nội dung thông báo Error 503 Service Unavailable như sau :

+ Đăng nhập Cpanel Hosting của user.

+ Click Error pages.

+ Click vào Error 503 Service Unavailable.

+ Tiếp theo bạn nhập nội dung muốn hiển thị thông báo thay cho hình thông báo như trên.

+ Click save.

Cách 2: VPS bị Lỗi 503 Service Unavailable

Có thể là do backend server của bạn:

– hoặc là quá tải (overloading)

– hoặc là kết nối từ varnish proxy đến backend server gặp time out (kết nối chậm chẳng hạn)

– Bạn cần xem lại backend server để có hướng khắc phục.

Trả lời