Lỗi port 80 in use by “unable to open process” with pid 4! trên xampp

Ví dụ về lỗi unable to open process trên xampp:

Ấn nút Start để khởi động Apache thì bị lỗi sau:

10:01:33 PM [Apache] Problem detected!
10:01:33 PM [Apache] Port 80 in use by “Unable to open process” with PID 4!

Cách 1: Tắt ứng dụng sử dụng cổng 80

Để tắt ứng dụng đang sử dụng cổng 80 thì trước tiên bạn cần tìm ra ứng dụng nào đang chiếm cổng này.

Để làm việc này bạn mở chương trình cửa sổ dòng lệnh Command Prompt trên máy tính. Khởi động Command Prompt bằng các bấm phím Windows(phím có biểu tượng logo Windows). Sau đó nhập vào ô tìm kiếm cho cmd.exe và click vào kết quả trả về. Và sau đó ở cửa sổ mở ra bạn nhập vào câu lệnh dưới đây và gõ Enter để chạy:

netstat -aon | findstr :80

Ở kết quả trả về, bạn chú ý tới giá trị của cột PID (Process Identifier) của ứng dụng nào đang chiếm giữ cổng 80. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng chương trình quản lý tác vụ của Windows có tên là Task Manager để tắt ứng dụng sử dụng cổng 80 với giá trị PID mới tìm được.

Port 80 in use by unable to open process with pid 4

Lưy ý: Thông thường thì Skype và IIS là các ứng dụng phổ biến chiếm cổng 80. Bạn có thể thử tắt hai chương trình này lại và sau đó khởi động lại Apache.

Cách 2: Đổi port 80 sang một port khác, chẳng hạn 8080.

Cuối cùng chúc các bạn thành công với 2 cách trên nhé.