Lỗi windows script host là gì? Cách sửa lỗi windows script host

1. Lỗi windows script host là gì?

Lỗi Windows Script Host (WSH) là một thông báo lỗi xuất hiện trên hệ điều hành Windows khi có vấn đề xảy ra trong quá trình chạy các tập lệnh (scripts) dựa trên ngôn ngữ kịch bản (scripting language) như VBScript hoặc JScript. Thông báo lỗi này thông thường xuất hiện dưới dạng một cửa sổ pop-up và báo cáo về sự cố đã xảy ra trong quá trình thực thi script.

2. Cách sửa lỗi Windows script host?

Cách 1: 
 1. Nhấn WinR để mở hộp thoại “Rung”.
 2. Nhập regeditvà nhấn Enterđể mở Registry Editor.
 3. Mở “HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Microsoft -> Windows Script Host -> Settings.”

Nhấp đúp vào giá trị “Enabled” và kiểm tra trường “Value data. Đảm bảo rằng nó được đặt thành “1” và nhấp vào “OK”.

 1. Nếu không có giá trị “Enabled”, bạn có thể tạo nó. Nhấp chuột phải vào khoảng trống trên ngăn bên phải và chọn “New -> DWORD (32-bit)”. Đặt tên của giá trị mới tạo này thành “Enabled”. Nhấp vào “OK” và đặt “Value data” thành “1” để hoàn tất quy trình.
 2. Sau đó restart lại PC
Cách 2: Kiểm tra giá trị tệp VBS trong Registry
 1. Mở Registry Editor từ hộp thoại “Run”.
 2. Mở “HKEY_CLASSES_ROOT -> .vbs” và bấm đúp vào giá trị “(Default” trên khung bên phải.
 3. Đảm bảo rằng “Value data” được đặt thành “VBSFile” và nhấp vào “OK”.
 4. Sau đó khởi động lại máy tính.
Xem thêm:  Cách thêm các nút chia sẻ trên mạng xã hội trong WordPress
Cách 3: Xóa các mục nhập sau Userinit trong Registry
 1. Mở Registry Editor từ hộp thoại “Run”.
 2. Mở “HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Microsoft -> Windows NT -> CurrentVersion -> Winlogon.”
 3. Xóa tất cả các mục sau “Userinit.” Trong ví dụ này, đây là “VMApplet” và “WinStationsDisabled.”
 4. Nhấp đúp vào “Userinit” và đảm bảo “Dữ liệu giá trị” được đặt thành “C:\Windows\system32\userinit.exe.”
 5. Nhấp vào “OK” và khởi động lại máy tính của bạn.

>>> Lỗi 0xe019101a đột kích? Tổng hợp một số lỗi liên quan

0/5 (0 Reviews)