Mẹo WordPress: Cách loại bỏ các tệp và kích thước hình ảnh thừa

Như bạn có thể đã biết mỗi chủ đề WordPress có một gói kích thước hình ảnh và mỗi khi chúng tôi chuyển đổi chủ đề, chúng ta sẽ sử dụng các kích thước hình ảnh khác. Điều đó sẽ dẫn chúng ta đến vấn đề các  tệp hình ảnh dư thừa còn lại trong thư mục WordPress!

Chúng chiếm một không gian lớn trên máy chủ – Hãy xem sơ đồ này. Có tổng cộng 6 tệp được tạo từ một hình ảnh tải lên với kích thước khác nhau.

Duplicate-and-Redundant-files-in-WordPress

Dưới đây là ba bước để tránh điều này.

1) Xóa kích thước hình ảnh đã đăng ký , bạn phải xóa mã trong chủ đề/plugin WordPress đăng ký kích thước hình ảnh mà bạn không cần , như sau:

add_image_size( ‘crunchify-thumbnail’, 200, 90, true );

2)  Bạn có thể muốn  loại bỏ built-in thu nhỏ kích thước :  thumbnail,  medium,  large. Chúng được đăng ký bởi WordPress theo mặc định và bạn không thể xóa chúng bằng kỹ thuật trên. Có một mẹo trong trường hợp này: đặt số 0  vào các kích thước hình thu nhỏ (chiều rộng và chiều cao) sẽ vô hiệu hóa các kích thước này. Đặt mã bên dưới vào tệp functions.php.

update_option( ‘thumbnail_size_h’, 0 );
update_option( ‘thumbnail_size_w’, 0 );
update_option( ‘medium_size_h’, 0 );
update_option( ‘medium_size_w’, 0 );
update_option( ‘large_size_h’, 0 );
update_option( ‘large_size_w’, 0 );

3) Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ lưu trữ VPS / Hosting  và có quyền truy cập root thì bạn có thể thực hiện lệnh dưới đây để xóa các hình ảnh không cần thiết.

find . -name *-280×110.* | xargs rm -f

Lệnh trên sẽ tìm thấy tất cả các hình ảnh có kích thước chiều rộng 280 và kích thước chiều cao 110.

Nếu cần các bạn có thể nhờ bên đơn vị mà các bạn thuê hosting để nhờ xóa giúp.

>>> Tham khảo thêm dịch vụ: https://inet.vn/hosting/web-hosting