Nghiên cứu và so sánh quảng cáo trên Facebook và Instagram

Social media marketing là một lĩnh vực mà ngày nay các thương hiệu rất chú trọng vì khả năng kết nối họ với khán giả mục tiêu một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Socialinsider đã thực hiện nghiên cứu 137,228 quảng cáo trên Facebook và Instagram để xem là nền tảng nào hoạt động tốt hơn
Nghiên cứu này sẽ đề cập đến:
  • Mức chi tiêu quảng cáo
  • Vị trí đặt quảng cáo nào tốt hơn
  • Cách CPM và CPC hoạt động trên mỗi kênh
  • Phải làm gì để tăng CTR của bạn

1. Tóm tắt nghiên cứu

  • Quảng cáo Instagram đắt hơn, có CPC gấp đôi so với quảng cáo trên Facebook.
  • Tỷ lệ click trung bình của Facebook là 3,05% so với Instagram là 0,67%.
  • Instagram có CPC cao nhất là 1,86 đô và CPM là 7,27 đô.
  • Stories là vị trí đặt quảng cáo chuyển đổi nhiều nhất trên Instagram, có CTR trung bình là 0.76%.
  • Stories trên Facebook có CPC cao nhất là 0.55 đô.
  • Facebook Feed là vua của các vị trí đặt quảng cáo, có cả CPM và CTR cao nhất lần lượt là 5.18 đô 4.7 đô.

2. Hình ảnh cụ thể về nghiên cứu/so sánh quảng cáo trên Facebook và Instagram