Phần mềm Anti DDOS Anti Guardia 5.0

Phần mềm Anti DDOS Anti Guardia 5.0

Như các bạn biết thì rất rất nhiều website đang bị chơi xấu bằng cách DDOS nhưng họ không thể làm gì hơn ngoài nhìn website của mình đang bị tấn công, và nhà cung cấp hosting của họ cũng bất lực khi không thể làm gì. Các bạn có thể xem xét sử dụng phần mềm Anti DDOS ANti Guadia 5.0 này sẽ giúp các bạn được phần nào.

OS: Windows 2000 / XP / 2003 / 2008 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 2012 / 10 / 2016 (x86-x64)
Language: ENG
Medicine: Crack
Size: 1,53 MB.

Anti DDoS Guardian – Hơn 5000 server máy chủ sử dụng Anti DDoS Guardian để ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS. Aniti DDos Guardian bảo vệ máy chủ IIS, Apache phục vụ, máy chủ trò chơi, máy chủ Camfrog, máy chủ thư, máy chủ FTP, VOIP PBX, máy chủ SIP, v.v.

Tính năng:

 • Ngăn SYN flood , TCP flood, UDP flood,ICMP flood , tấn công BW
 • Dừng tấn công HTTP Get&Post
 • Protect Windows Remote Desktop Connection from password brute force attacks
 • Hỗ trợ Windows 2000, XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10, 32 bits and 64 bits.

Key Features

 • Network flow and TCP connection management. Anti DDoS Guardian limits network flow number, client bandwidth, client concurrent TCP connection number and TCP connection rate.
 • TCP half-open connection control.
 • UDP flow control. Anti DDoS Guardian limits UDP bandwidth, UDP connection rate and UDP packet rate.
 • Block country IP addresses
 • Block certain IP addresses or ranges of addresses.
 • Firewall protection. The firewall rules are based on remote IP addresses, ports, protocols, and other TCP/IP factors.
 • IP black list and white list. Anti DDoS Guardian controls users’ access to the Internet within particular areas by setting black list or white list.
 • Support various of IP list formats, such as Apache’s .htaccess.
 • IP list automatic updating.
 • Exceptional rules.
 • Real-Time network activities monitoring. Anti DDoS Guardian monitors each incoming and outgoing packet in Real-Time. It displays local address, remote address, and other information of each network flow.
 • Looking up IP addresses. Anti DDoS Guardian looks up the remote IP addresses and ownership information.
 • Log files. Anti DDoS Guardian records each blocked and allowed IP address.
 • Run Anti DDoS Guardian as a Windows service

Screenshots