Plugin Gonzales WordPress – Loại bỏ tải CSS và CSS không mong muốn cho website giúp hiệu suất tốt hơn

Plugin Gonzales cung cấp các tùy chọn UI rất dễ dàng để vô hiệu hóa các tệp JS và CSS cụ thể trên các trang hoặc bài đăng khác nhau.

1. Để bắt đầu với Plugin WordPress Gonzales:

Bước 1

Tải xuống plugin từ trang web chính thức: https://tomasz-dobrzynski.com/wordpress-gonzales .

Bước 2:

Chuyển đến Bảng quản trị WordPress và cài đặt nó.

Bước 3:

Plugin thêm tùy chọn Gonzales vào Site Toolbar. Truy cập Users-> Your Profileđể bật Thanh công cụ.

Enable-Toolbar-for-Gonzales-Plugin

Bước 4: Nhấp vào Gonzales- nó sẽ liệt kê các filejs, css….. các file query có thể tối ưu cho bạn:

Gonzales-Toolbar-Menu

Sau đó cho nó chạy: Như hình dưới các bạn sẽ thấy:

After-Gonzales-Plugin-Enabled-Crunchify-Tips
file đã được rút gọn chỉ còn 9/143
ảnh trước khi rút gon 19/217 file