editoutput

Plugin không hoạt động có làm chậm WordPress không? Có nên xóa các plugin không hoạt động không?

Gần đây, có những câu hỏi thường được hỏi về plugin wordpress nhưng hầu hết bạn sẽ không thấy chúng trên internet vì ng ta ngại hỏi – chắc cũng vì những câu hỏi đó “hơi ngố”.

Và câu hỏi lần này đó các plugin không hoạt động có làm chậm site wordpress của bạn đi không? Và  Trong bài viết này, mình sẽ giải đáp?

1. Plugin bị vô hiệu hóa hoặc không hoạt động trong WordPress là gì?

Điều đầu tiên bạn cần biết rằng để bắt đầu sử dụng một plugin, bạn sẽ cần phải kích hoạt nó.

activateplugin

Bạn có thể cài đặt các plugin và kích hoạt chúng sau này trong danh mục plugin

activeplugins

2. Plugin không hoạt động có làm chậm WordPress không?

Câu trả lời sẽ là không? Lý do rất đơn giản

Khi người dùng yêu cầu một trang từ trang WordPress của bạn, WordPress sẽ bắt đầu quá trình tải. Trong quá trình này, nó chỉ tải các plugin hoạt động được cài đặt trên trang web của bạn. Tất cả các plugin không hoạt động hoàn toàn bị bỏ qua và không được tải hoặc thậm chí không được xem xét.

Ngay cả khi bạn cài rất nhiều plugin không hoạt động được cài đặt trên trang web của mình, nó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web của bạn hoặc làm cho nó chậm đi.

3. Có nên xóa các plugin không hoạt động trong WordPress không?

Việc này thực ra cũng không cần thiết nếu cần thiết bạn cũng có thể xoá chúng ví dụ như những plugin bị dính virus chả hạn.