ssl-error

Sửa lỗi cannot execute your request khi cài đặt SSL

Khi cài đặt SSL nếu may mắn thì ko sao nhưng nếu không may thì có thể có một số lỗi – đơn giản là lỗi cannot execute your request. Để sửa lỗi đơn giản này bạn sẽ làm như sau:

Lỗi này xuất hiện khi Bạn click vào “SSL Certificates” trên Directadmin:

sua-loi-cannot-execute-your-request-khi-cai-dat-ssl

Lỗi này do SSL thường chỉ cài được 1 tên miền / 1 SSL. đương nhiên bình thường Bạn không thể sử dụng SSL cho Shared Hosting.
Nếu cần đăng ký hosting & SSL Hãy liên hệ iNET nhé. Bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt hoặc iNET sẽ cài giúp bạn