Sửa lỗi định dạng ngày tháng trong mail merge?

1. Mail merge là gì?

Mail merge (có nghĩa là Trộn thư) – một tính năng soạn thư hàng loạt trong Word Office, giúp cho người dùng có thể gửi thư một lúc đến nhiều người. VD: Trong một cuộc họp đông người bạn cần viết thư mời, chuyển đến mọi người cần dự họp..vv. Mail merge sẽ thay bạn làm công việc đó với một mẫu template và thông tin cần thiết kèm theo. Mail merge là một trong những tính năng thuộc top tốt nhất của Microsoft để hỗ trợ người dùng tối ưu hóa nguồn thời gian và cải thiện tăng năng suất trong mọi hình thức công việc.

2. Cách sửa lỗi định dạng ngày tháng trong mail merge?

Trong quá trình soạn thảo Mail merge từ file dữ liệu excel chứa ngày tháng năm có thể gặp một vài lỗi sai ví dụ như thay vì hiển thị dạng dd/mm/yyyy nó sẽ hiển thị thành dạng mm/dd/yyyy và một vài trường hợp khác. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi sai ngày tháng khi tiến hành Mail merge theo đúng định dạng dd/mm/yyyy trong Control Panel.

Bước 1: Nhấp chuột phải Date merge field => chọn Edit Field

Bước 2: Xuất hiện cửa sổ mới => chọn mục Field Codes

Bước 3: Cuối cùng thêm vào cho giống định dạng {MERGEFIELD DateField \
“dd/MM/yyyy”}

Hoặc khi nhập liệu ngày tháng năm trong Excel rồi thêm dấu móc đơn ở trước sang định dạng Text để tránh lỗi đó.

3. Kết luận:

OK như vậy là các bạn đã Fix được lỗi  định dạng ngày tháng trong mail merge? – chúc các bạn thành công khi Fix được lỗi này.