Sửa lỗi outlook working offline?

1.  Outlook working offline là gì?

Chế độ outlook working offline là outlook của bạn đang làm việc chế độ ngoại tuyến vì vậy để bật chế độ trực tuyến lên bạn phải cần clik và working offline để bật thành outlook work online.

2. Cách sửa lỗi outlook working offline?

Chạy Outlook ở chế độ Safe Mode

Nếu bạn không thể bật chế độ work offline và không thể kết nối tới máy chủ. Hãy thử cách chạy Outlook ở chế độ Safe Mode. Tính năng này giúp bạn vô hiệu hóa các xung đột giữa các add-ins hoặc cài đặt.

  • Nhấn tổ hợp phím “Win Logo + R” để khởi chạy Run prompt.
  • Gõ outlook /safe và nhấn phím Enter để thực hiện. Câu lệnh này giúp chạy Outlook ở chế độ safe mode.

Chọn profile của bạn khi được hỏi và nhập mật khẩu nếu yêu cầu.

Giờ bạn kiểm tra xem đã có thể kết nối tới máy chủ Exchange trong chế độ safe mode?

Mẹo: Nếu câu lệnh outlook /safe không hoạt động, bạn hãy thử: Outlook.exe /safe hoặc cung cấp đường dẫn đầy đủ vị trí của tệp thực thi.

Thay vì chạy trong chế độ safe mode, bạn có thể vô hiệu hóa thủ công các add-ins để kiểm tra.

  • Điều hướng từu “File > Options” trong menu của Outlook.
  • Di chuyển tới mục “Add-ins”, chọn “COM Add-ins” rồi tùy chọn “Manage” và chọn tiếp nút “Go…”.
  • Trên pop-up, hãy bỏ chọn các add-ins bạn muốn vô hiệu hóa.

3. Kiểm tra Problematic Add-ins

Từ menu “File > Info”, click vào nút “Manage COM Add-ins”. Thao tác này sẽ mở danh sách các add-ins có thể gây ra vấn đề khi khởi chạy Outlook. Click vào nút “Disable this add-in” để tạm thời vô hiệu hóa add-in.

Giờ đây, hãy khởi động lại và kiểm tra xem Outlook của bạn đã được kết nối tới Exchange server chưa.

4. Sửa cài đặt Office

Chuyên trang Microsoft không khuyến khích giải pháp này. Vì việc sửa này sẽ áp dụng cho toàn bộ cài đặt Office thay vì chỉ sửa lỗi trên ứng dụng Outlook. Nếu bạn còn gặp các vấn đề khác trên các ứng dụng Office, như Word hoăc Excel, tùy chọn này phù hợp.

Tuy nhiên, hãy đảm bảo bạn có bộ cài đặt chuẩn cùng với tài khoản Microsoft hay Key kích hoạt.

  • Nhấn tổ hợp phím “Win Logo + I” để chạy Windows Settings app.
  • Tìm đến mục “Apps” rồi tiếp đến tab “Apps & features”.
  • Gõ “Office” trong hộp tìm kiếm và chọn bộ cài đặt Microsoft Office.
  • Click vào ứng dụng rồi click tiếp nút “Modify”.
  • Thực hiện theo chỉ dẫn để hoàn tất việc sửa cài đặt.

>>> Sửa lỗi OUTLOOK báo WORKING OFFLINE không gửi được email