Tăng bộ nhớ được phân bổ trong WordPress

Tăng bộ nhớ được phân bổ trong WordPress

Thường thì mỗi nhà cung cấp dịch vụ hosting sẽ có thông số bộ nhớ mặc định họ set cho toàn bộ hosting của họ. Tuy nhiên khi bạn tải 1 file nặng lên wp quá thông số của hosting thì thường nó sẽ hiện lỗi ” Allowed memory size of bytes exhausted

1. Cách khắc phục lỗi nghiêm trọng của WordPress “Kích thước bộ nhớ cho phép hết byte”

Hãy thử thêm dòng này vào tệp wp-config.php của bạn:
define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘128M’);

Nếu bạn có quyền truy cập vào tệp PHP.ini, hãy thay đổi dòng trong PHP.ini
Nếu dòng của bạn hiển thị 32M, hãy thử 128M:
memory_limit = 128M;

Nếu bạn không có quyền truy cập vào PHP.ini, hãy thử thêm tệp này vào tệp .htaccess:
php_value memory_limit 128M

– Lưu ý: Nếu bạn đã thử các cách trên hoặc không rành về quản trị có thể Yêu cầu phía bên hosting hỗ trợ

2. Lỗi từ plugin

Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn gặp lỗi giới hạn bộ nhớ thì đó là do plugin bị lỗi. Nếu bạn đặt thành 128 M mà vẫn gặp lỗi, thì bạn chắc chắn biết đó là do plugin bị lỗi. Bạn cần xem xét lại plugin mình đang sử dụng