Tăng Tối Đa Kích Thước Upload File Trong WordPress

Tăng Tối Đa Kích Thước Upload File Trong WordPress

Tùy thuộc vào công ty lưu trữ Website và gói Hosting bạn chọn. Nhưng hầu hết chúng ta nhận thấy là họ chỉ cho phép tải lên tối đa là 2MB mà rõ ràng là không đủ cho các tập tin đa phương tiện như (audio / video). Nhất là khi bạn muốn tải Plugin hay Theme WordPress nào đó có kích thước lớn hơn 2MB thì thật vất vả. Hầu hết các hình ảnh dưới 2MB, vì vậy vấn đề giới hạn này không ảnh hưởng nếu như bạn chỉ tải lên hình ảnh. Trong bài viết này, mình sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tăng kích thước tập tin tải lên tối đa trong WordPress.

1. Chỉnh sửa trong file functions.php trong Theme

Từ Dashboard bạn truy cập Appearance > Editor > Tìm file functions.php và thêm đoạn code này vào dưới cùng sau đó lưu lại. Nhớ xóa Cache.

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' );
@ini_set( 'post_max_size', '64M');
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );

2. Thêm giá trị vào file php.ini

Để thêm được đoạn Code bên dưới vào file php.ini thì bạn phải mở FileZilla ra và tìm File này ngay trong thư mục gốc của website. Nó ngang hàng với wp-admin, wp-content … Nếu bạn không thấy, hãy sử dụng Notepad ++ để tạo một file mới > cho đoạn Code bên dưới vào > Lưu lại với tên php.ini > Upload lên thư mục gốc của website.

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 300

3. Sử dụng File .htaccess để chỉnh sửa

Nếu như 2 cách trên vẫn chưa được thì bạn hãy thêm đoạn Code bên dưới vào File .htaccess trong như mục gốc trên website của bạn. Cách làm như với file php.ini bên trên.

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Bên trên là 3 cách đơn giản nhất để bạn tăng tối đa Kích thước Upload File trong WordPress. Nhưng nếu 3 cách này vẫn chưa giúp được cho bạn thì bạn hãy liên hệ ngay với nhà cung cấp Hosting để họ hỗ trợ.