Tạo Wildcard subdomain trên VPS Linux

vps linux

Nói qua một chút về việc tạo Wildcard subdomain trên VPS Linux thì yêu cầu là vps đó phải có cài đặt cPanel. Tiếp theo mình sẽ giải thích qua một số định nghĩa và cách làm cho các bạn?

1. Wildcard là gì ?

Một cách ngắn gọn wildcard là cách đại diện cho 1 tổ hợp các kí tự, chẳng hạn ? đại diện cho 1 kí tự bất kì, * đại diện cho nhiều kí tự bất kì.

2. Wildcard subdomain là gì?

Wildcard subdomain là 1 tổ hợp các subdomain với tên bất kì của một tên miền, ví dụ các subdomain abc.domain-name, xyz.domain-name….thì được thay thế ngắn gọn là *.domain-name.

Mục đích của wildcard subdomain chủ yếu tạo web multisite. Để thực hiện wildcard subdomain trong Cpanel, ta cần thực hiện 2 bước:

1. Tạo wildcard subdomain trên DNS

2. Tạo wildcard subdomain trên web server (tạo các vhost)

Trong Cpanel ta thực hiện lệnh như sau:

mkdir -p /usr/local/apache/conf/userdata/std/2/tenuser/domain.com/
vi alias_wildcard.conf

Thêm đó vào dòng

ServerAlias *.domain.com

Và Rebuild lại httpd.conf

/usr/local/cpanel/bin/build_apache_conf

Kiểm tra lại file httpd.conf , sẽ thấy trong phần config của Web domain.com có thêm hàng include

Include “/usr/local/apache/conf/userdata/std/2/tenuser/domain.com/*.conf”

Restart lại Apache

service httpd restart

Ok vậy là xong- nếu các bạn cần hỗ trợ có thể liên hệ với iNET để thực hiện- hoặc nếu bạn sử dụng vps của iNET các bạn sẽ được hỗ trợ hoàn toàn về vấn đề này. Chúc các bạn thành công.