Thay đổi File Hosts và Hostname trên Linux

Thay đổi File Hosts và Hostname trên Linux

Trong bài này mình sẽ dùng hostname www.abc.com và hostname sẽ trỏ về IP Address 192.160.50.200.

1. Trên hệ điều hành Ubuntu 8/10/12/14/16

Xem hostname ta dùng lệnh cat /etc/hostname hoặc đơn giản là hostname thôi.
Xem file hosts bạn dùng lệnh cat /etc/hosts

Đổi hostname: dùng lệnh vi /etc/hostname thêm www.abc.com vào file cấu hình.
Đổi file hosts: dùng lệnh vi /etc/hosts thêm dòng

192.160.50.200 www.abc.com

2. Trên hệ điều hành Centos 5/6/7

Xem hostname ta dùng lệnh cat /etc/sysconfig/network hoặc hostname
Xem thông tin file hosts bạn dùng lệnh cat /etc/hosts

Đổi thông tin hostname: dùng lệnh vi /etc/sysconfig/network thêm www.abc.com vào file cấu hình.

NETWORKING=”yes”
HOSTNAME=”www.abc.com”

Đổi thông tin File Hosts dùng lệnh vi /etc/hosts và thêm dòng

192.160.50.200 www.abc.com
Chú ý: Nếu dùng lệnh hostname www.abc.com để đổi hostname trên CentOS 7 khi reboot server hostname sẽ tự reset về giá trị ban đầu bạn phải dùng lệnh:

hostnamectl set-hostname www.abc.com

3. Kiểm tra lại

Sau khi thay đổi hostname và file hosts trên server bạn nhớ phải restart lại server bằng lệnh reboot cập nhật lại thay đổi. Có thể dùng lệnh cat để kiểm tra các file cấu hình xem đã cập nhật chưa, hoặc dung lệnh ping để kiểm tra nếu kết quả trả về như bên dưới là thành công.

root@www ~]# ping www.abc.com
PING wwww.abc.com (192.160.50.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from wwww.abc.com (192.160.50.200): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.012 ms
64 bytes from wwww.abc.com (192.160.50.200): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.020 ms
64 bytes from wwww.abc.com (192.160.50.200): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.038 ms

Bạn nhớ thực hiện các bước này khi mua VPS mới hay trước khi setup server, tuy cơ bản nhưng rất quan trọng để triển khai các dịch vụ máy chủ, mong rằng ít nhiều nó sẽ giúp ích cho các bạn.