Thông báo 503 Resource Limit Is Reached và cách kiểm tra xử lý

Thông báo 503 Resource Limit Is Reached và cách kiểm tra xử lý

1. Thông báo 503 Resource Limit Is Reached là gì?

503 Resource Limit Is Reached thực chất không phải là lỗi mà chỉ là 1 thông báo khi người dùng truy cập website trên hosting khi có tình trạng sử dụng quá lượng tài nguyên được cấp phát, tài nguyên mà hosting được cấp phát bao gồm %CPU, lượng RAM được phép sử dụng, I/O được phép tối đa, cũng như số processes được phép chạy đồng thời và tổng số processes được phép sử dụng.

2. Cách kiểm tra tình trạng tài nguyên sử dụng

Sau khi truy cập vào cPanel hosting –> chọn “CPU and Concurrent Connection Usage“.

Chọn “Details”

Tại đây ta có thể kiểm tra tình trạng sử dụng tài nguyên thông qua dạng table (bảng thống kê) hoặc cũng có thể thông qua dạng biểu đồ trực quan cho dễ quan sát.

Khi thấy các cột avarage và max thường xuyên có thông số trùng với cột limit thì chứng tỏ website có hiện tượng sử dụng quá tài nguyên và sẽ xuất hiện thông báo 503 Resource Limit Is Reached khi truy cập.

3. Nguyên nhân

Dưới đây là một vài lý do thường dẫn đến thông báo “503 Resource Limit Is Reached” khi truy cập website:

  • Webcrawlers là một chương trình tự động tìm kiếm có thể làm một lượng lớn request trên mỗi giây gây nên tình trạng vượt quá tài nguyên cho phép dẫn đến lỗi trên. Cần điều chỉnh lượng request thông qua trang quản lý webcrawlers (ví dụ: điều chỉnh lượng request của google thông qua trang bộ công cụ google webmaster).
  • Một khi website có lượng truy cập cao cũng dẫn đến tình trạng vượt quá tài nguyên cho phép.
  • Website sử dụng vượt quá tài nguyên cho phép.

4. Cách xử lý

– Đối với  trường hợp đầu tiên cần kiểm tra và khắc phục bằng cách truy cập cPanel, chọn AWStats –> chọn  View 1 website cụ thể trên hosting. Ở mục Robots/Spiders visitors, tại đây nếu thấy lượng Hits và Bandwith cao so với gói hosting, ta có thể tự cấu hình trong file robot.txt tại thư mục public_html như sau để giảm lượng request :
User-agent: <tên của bot >
Crawl-delay: < thời gian giản cách giữa 2 lần Crawl tính bằng giây >

– Đối với trường hợp thứ 2 có thể kiểm tra tương tự như cách xử lý trên, nhưng tại mục Days of month ta có thể thống kê xem lưu lượng Bandwith cũng như lượng Hits sẽ có 2 trướng hợp xảy ra :

– Bandwith và Hits tăng cao đột biến trong 1 ngày lúc này cần tiếp tục truy cập mục Hosts (Top 25) để xác định IP có Bandwith và Hits cao đột biến và tiến hành chặn IP với chức năng IP Address Deny Manager