Thống kê nguồn truy cập vào website thông qua cPannel

Ngoài Google Analytics – một công cụ theo dõi những người lượt truy cập vào website của bạn – Đây là một công cụ cực kỳ hữu ích. Tuy nhiên nếu như bạn chưa thể cài ngay thông qua Analytics thì bạn có thể dùng chính cPannel trên hosting của mình để xử lý vấn đề này. Cụ thể như sau:

1. Cách sử dụng chức năng Latest visitors

Sau khi đăng nhập vào cPanel. Chọn Visitors trong mục Metrics để mở giao diện hiển thị lượt truy cập cuối. Lúc này
màn hình hiện ra như hình dưới đây.

Màn hình chính chức năng Latest Visitors trong cPanel
Màn hình chính chức năng Latest Visitors trong cPanel

 

Trong mục View, click vào biểu tượng kính lúp tương ứng với domain bạn muốn kiểm tra để chuyển sang giao diện
hiển thị thông tin chi tiết các truy cập tới Website của bạn (xem hình dưới).

Phía trên của bảng số liệu là thông tin tóm tắt về khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc ghi số liệu cũng như  tổng dung lượng đã gửi. Các bạn có thể thay đổi số lượng hiển thị trên mỗi trang là 25, 100, 150 hay hiển thị tất cả  (Chọn số tương ứng ở góc trên phía phải của bảng số liệu). Các bạn cũng có thể tìm kiếm một lượt truy cập cụ thể nào đó bằng cách sử dụng công cụ Search (Nhập thông tin muốn tìm kiếm vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động lọc các kết quả và thông báo số kết quả phù hợp). Nếu muốn thêm hay bớt các cột thông tin hiển thị, các bạn ấn vào hình bánh răng ở bên trên phía phải của bảng thống kê, tích hoặc bỏ tích ở những dòng mong muốn.

  • IP: Cột hiển thị địa chỉ IP của người truy cập.
  • URL: Tên file trên website được truy cập.
  • Time: Thời điểm truy cập.
  • Size: Dung lượng sử dụng trong truy cập (Tính bằng bytes).
  • Status: Trạng thái của truy cập (Thành công hay không thành công,….).
  • Method: Phương thức truy cập (POST hay GET).
  • Protocol: Giao thức truy cập (HTTP).