Thủ thuật sử dụng VPS với nhiều địa chỉ IP khác nhau.

Thời gian vừa qua có khá nhiều bạn thắc mắc và gửi email hỏi mình về việc add thêm IP cho máy chủ ảo vps sử dụng như thế nào?

Thực ra việc này vô cùng đơn giản, không có gì phức tạp cả, dưới đây sẽ là cách để các bạn thực hiện việc add thêm IP cho Sever VPS của mình.

Khi bạn thêm một IP mới vào VPS, nó sẽ tương tự như IP chính vậy. Khi truy cập IP mới này tự động trỏ thẳng đến folder mặc định của VPS (nếu bạn cài HocVPS Script thì folder đó là /home/maindomain.com/public_html/)

Như vậy, để sử dụng IP mới này bạn cần thực hiện các thao tác như sau:

Kiểm tra VPS đã nhận IP mới chưa (việc này được tự động thực hiện khi bạn order IP).

Kiểm tra domain cần sử dụng chắc chắn đã được thêm vào trong VPS (sử dụng chức năng 1. Liệt kê website của HocVPS Script).
Trỏ domain đến IP mới, và sử dụng như bình thường.

Leave a Reply