Trang web bị trắng sau khi thay đổi chủ đề và cách khắc phục

Trang web bị trắng sau khi thay đổi chủ đề và cách khắc phục

Mình vẫn khuyên các bạn khi làm gì như thay đổi dữ liệu vẫn nên backup dữ liệu web trong hosting trước khi dùng nhé. Đa phần trong trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần xóa và tải lên lại chủ đề theo cách thủ công sẽ khắc phục vấn đề này.

Tuy nhiên vẫn còn một cách khác bạn có thể thử :

1. Kết nối với máy chủ trang web của bạn bằng FTP
2. Xóa thư mục tùy biến khỏi wp-content / Themes. Sau khi làm điều đó, bảng quản trị và trang web sẽ hoạt động trở lại nhưng với một chủ đề mặc định.
3. Lấy một bản sao mới của chủ đề (dưới dạng tệp .zip).

4. Vào bảng quản trị và tải lên chủ đề theo cách thủ công .

Lưu ý:

– Bạn sẽ không mất các cài đặt trước đó hoặc các bài đăng, trang, widget, v.v. bằng cách thực hiện việc này.