VPS chứng khoán phái sinh là gì?

VPS chứng khoán phái sinh là gì?

1. VPS chứng khoán phái sinh là gì?

  • Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở.
  • Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc hanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.
  • Tài sản cơ sở của VPS chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại, v,v.. hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v.

2. VPS chứng khoán phái sinh khác gì với những vps khác:

3. Ưu điểm của VPS chứng khoán phái sinh:

Giao dịch trong ngày:
NĐT có thể đóng/ mở vị thế ngay trong phiên

Đầu tư linh hoạt:

NĐT có thể kiếm được lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi xuống có có thể bán khống chế các HĐLT

Đòn bẩy tài chính:

Kỹ quỹ phái sinh thấp, chỉ 14% (cao gấp 2 -5 lần chứng khoán cơ sở)

Phòng ngừa rủi ro:

CKPS là công cụ quản lý rủi ro khi giá cổ phiếu thị trường Chúng khoán cơ sở giảm