Xử lý lỗi thông báo”Server Incorrect”? dịch vụ email tên miền

1. Thông báo lỗi Microsoft Outlook 2010:

Nếu bạn thấy thông báo này, hãy xác định là lỗi nguyên nhân do không phù hợp khi bật SSL và số cổng trong cài đặt tài khoản Outlook của bạn.

2. Cách fix 

 • Mở Outlook 2010
 • Khi bạn mở Outlook 2010, hãy nhấp vào tab ” file ” ở trên cùng bên trái
 • Sau đó, chọn “account settings” và nhấp vào popup sổ ra như hình bên dưới.

 • Bây giờ, bạn sẽ thấy tất cả các tài khoản email bạn đã thiết lập trong Outlook
 • Nhấp đúp vào tài khoản bạn muốn xem cài đặt tài khoản

 • Nhấp vào “More Settings” ở góc dưới bên phải, bạn sẽ có thể xem thêm chi tiết về tài khoản của mình
 • Nhấp vào tab ” Outgoing Server”” và nó sẽ hiển thị các cài đặt cho máy chủ (SMTP)
 • Tiếp theo, nhấp vào “Advanced”. Tab nâng cao sẽ hiển thị số cổng để sử dụng cho thư đến và đi.
outlook9
Cài đặt tài khoản trong Outlook – nhấp vào tab Advanced.

Nếu bạn đang sử dụng SSL/Encryption, các chi tiết cổng sẽ khác nhau; Ví dụ: incoming / outgoing server is set to something like thish được đặt thành như thế này: http://inet.vn/blog.com/

 • SSL enabled incoming POP: 995
 • SSL enabled incoming IMAP: 993
 • SSL enabled outgoing SMTP: 465

Hộp “Use the following type of encrypted connection” chọn SSL/TLS. OK vậy là đã xong – bạn không còn thấy báo lỗi nữa, chúc các bạn thành công với cách fix lỗi: Xử lý lỗi thông báo”Server Incorrect”? dịch vụ email tên miền

Xem thêm:  Email bị phản hồi chứa suspicious links - link độc hại

 

 

0/5 (0 Reviews)